Povrchy s kvalitou

U nás začíná zajištění kvality už při poradách s našimi zákazníky. U nových zakázek budou naši spolupracovníci zapojeni do řešení problémů a na pravidelných školeních budou informováni o nejnovějších normách.


Zajišťování kvality od A do Z

Zhotovené obrobky budou kontrolovány během výroby. Před dodávkou bude provedená závěrečná zkouška. Výsledky budou dokumentovány s kontrolním protokolem, který nejprve poskytneme k dispozicí našim zákazníkům a po té ho uložíme do archívu našeho výpočetního střediska. K přezkumu našich elektrolytů máme k dispozici vlastní laboratoř.

Certifikace

Kvalitní prostřednictvím certifikace dle DIN ISO 9001:2015

2017 Gazima® s.r.o úspěšně opět v certifikaci

Dne 11. dubna 2017 se Gazima® s.r.o získal nový certifikát ISO 9001:2015. Tento certifikát umožňuje, aby je vybavit podle potřeby:

download

Management životního prostředí

Management životního prostředí v naši firmě

Snahou naší firmy je neustále zlepšovat produkční techniky s nasazením preventivních opatření ke zlepšování životního prostředí.

Zpracování vody v našem vlastním zařízení pro oběh s příslušnou recirkulací vody je u nás samozřejmostí.

Gazima® s.r.o · Kühnhaider Straße 4 · 08344 Grünhain-Beierfeld · Německo · telefon: +49 3774 6620990  |  tiráž  |  Facebook